Saturday, February 1, 2014

သခၤါရ ကိို ျမင္ေအာင္ျပလဲ အတၱအဝိဇၨာ ဖုန္းထားပါသျဖင့္ မျမင္ျဖင္ၾက မ်ားလွသူငါႏုနယ္
ပ်ိဳျမင့္ လွပျခင္းကာ အိုမင့္ ေနာက္ဆံုး ရွိေျခ၏ ကဲ့ က်ေနာ္တို႔ အတိတ္ကို
ျပန္ယူလုိ႔မရနိဳင္ပါဘူး အနာဂါတ္မွာ ေသျခင္းက ေစာင့္ေနျပီ က်ေနာ္တို႔
ေကာင္းတာ ဘာလုပ္ဖူးျပီလဲ ေသခါနည္း အာရုံျပဳနိဳင္ေအာင္ ေကာင္းမွဳတစ္ခုမွ
မျပဳရေသးဘူး ဆိုရင္ အခိ်န္မွီေသးတယ္ ခုမွစျပီး ေကာင္းမွဳျပဳၾက။ သခၤါရကို အစဥ္ထာဝလို အဝိဇၨာဖံုးလူျဖစ္မရွဳံးရေအာင္ မအိုခင္ မနာခင္ မေသခင္က ၾကိဳတင္ေအာင္းမွဳၾကိဳးစား ျပဳေလာ။ ဒိ Video ဖိုင္ေလးကိုၾကည့္ရတာ သခၤါရ ကိုျမင္ရလို႔အားရ စိတ္ေလးျဖစ္မိတယ္ ဒီအျပင္ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ကို လဲဂုဏ္ျပဳတဲ့ အေနနဲ႔ မွ်ေဝလိုက္တာပါ။
Post a Comment