Wednesday, July 31, 2013

သူေတာ္ေကာင္း ေခါင္းေဆာင္၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ႏွင့္ ေခါင္းေဆာက္ညံ့။

သူေတာ္ေကာင္းတို႔ မည္သည္ စာေရးရာ၌ျဖစ္ေစ တရားေဟာရာ၌ ျဖစ္ေစ (အတၱဳကၠံသန)မိမိ ကိုယ္ကို ခ်ီးေျမွက္ျခင္း ႏွင့္ (ပရဝမၻန) သူတစ္ပါးကို ရွဳပ္ခ်ျခင္း တို႔ကို ေရွာင္ရ၏။

"Democracy ဆိုတာ BC 6th ရာစုေလာက္က ေရွးေဟာင္း Athens ျမိဳ႔ေတာ္ၾကီးကစတင္ခဲ့တာ ဒီေန႔အထိျဖစ္ပါတယ္။ Democracy ဆိုတာ နိဳင္ငံေရးဆိုင္ရာ စနစ္ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ယႏၲရားျဖစ္လို႔ လူ႔ေဘာင္အဖြဲစည္းထဲက လူသားအားလံုးဟာ နိဳင္ငံေရးအာဏာကို တရားနည္းလမ္းက်ေသာနည္းျဖင့္ အညီအမွ် မွ်ေဝ နစ္ျဖစ္သည္။ ပစၥဳပၸဳန္ေခတ္ Democracy ၏သေဘာထားကိုထင္ဟတ္ေပၚလႊင္ေစခ်င္းငွာ နရားနည္းလမ္းက်ေသာ တန္းတူညီမွ်မွဳသည္ အေျခခံက်ေသာ လူ႔အခြင့္ေရးအရ မဲေပး အေကာင္ထည္ေဖၚျခင္းျဖစ္သည္" လို႔က်ေနာ္နားလည္ထားပါတယ္ ဒီလိုနားလည္ထားတယ္ဆိုတာကလဲ အမ်ားအေျပာကို မဟုတ္ဘဲ စာႏွင့္ေပႏွင့္ေလ့လာထားတာပါ၊ ဒီေတာ့ကာ က်ေနာ္မ်ားရဲ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ၾကီးဆိသို႔ Democracy ဆိုေသာ စကားအသံုးႏွံဳးေရာက္ရွိလာတာ က်ေနာ္မေမြးမွိကပင္ျဖစ္ေသာ္ညားလည္း 1988 ေနာက္ပိုင္းမွ လူသံုးမ်ား ေရပန္းစားလာေသာ စကားျဖစ္သလို Democracy ကိုလူ႔အခြင့္ေရးလို႔ မူေသယူျပိးနားလည္ထားၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့
မွန္ကန္ေသာ နားလည္မွဳလို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ မဆိုလိုခ်င္ဘူး ေလးနက္ေသာ နားလည္မွဳကိုရေစခ်င္ပါတယ္။ အခြင့္ေရးဆိုတာ ကိုၾကားရရံုမွ်ျဖစ္လိုျခင္ေနၾကေသာ ျပည္သူျပည္သားမွ်ားအတြက္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ့ ဆင္းရဲမွဳကို ညီးေငြေနၾကေသာ ျပည္သူေတြဟာ အရန္းကိုမက္ေမာခဲ့တာ မဆန္းသလို ဒီကိုကေရစိရင္ ေျမၾကီးက ေရႊသီးမတပ္ နားလည္မွဳမွားေနသာ ဗဟုသုတနားပိတ္ခံထားရေသာ က်ေနာ္တို႔ျပည္သူအမ်ားရဲ့ ႏွစ္လံုးအိမ္ကို ဂြမ္းဆီထိမက ပီတိျဖာခဲ့ရတာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီေတာင္းခံသူ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား လူအမ်ားရဲ လုပ္ရင္ကို ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ 
က်ေနာ္တို႔သည္ မသိမွဳ အဝဇၨာ ေတာင္းတမွဳ တႏွာ တို႔ျဖစ္ေပါင္းစပ္ထားေသာ လူသားမ်ားျဖစ္ရာ အမွန္ကိုျမင္ခဲလွေပသည္။ က်ေနာ္နားလည္ေသာ Democracy တြင္ "လူ႔အခြင့္ေရး" ဟုတိုက္ရိုက္မဆိုလို နိဳင္ငံေရး အာဏာ ကိုတစ္ရားနည္းလမ္းအရ မွ်ေဝသံုးစြဲျပိး အညီအညြတ္တအူတကြ အေကာင္ထည္ေဖၚ၍ ျပည္သူတို႔အား နစ္နာမွဳမရွိေသာ တန္းတူအခြင့္ေရးကို ဖန္တည္းေပးရန္သာ ျဖစ္ျပီး မသိမွဳေရာျပြန္းေနေသာ ေတာင္းတမွဳအားလံုးတို႔အား ျဖည့္စီးေပးရန္မဟုတ္ပါ။ က်ေနာ္ရွင္းျပလိုသည္က ဤ Democracy သည္အဓိကမဟုတ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ ျပည္သူညီရင္ မည္သိစနစ္မွာမဆို ေအာင္ျမင္စရာေတြ ရနိဳင္မည္ထင္ပါသည္။ အဓိကေျပာလိုသည္မွာ သူေတာ္ေကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ႏွင့္ ေခါင္းေဆာက္ညံ့ ကိုနားလည္ေအာင္ ရွင္းျပလိုပါသည္၊ ဒီစာသားကို ေမတၱာရွင္ (ေရႊျပည္သာ) ဆရာေတာ္ဆိမွဖတ္ယူျပန္လည္တင္ျပထားပါတည္။
ပထမ သူေတာ္ေကာင္း ကိုေျပာဆိုရာတြင္ က်ေနာ္တို႔ ေရွးပိုင္းေလးက နာမည္ၾကီးလယ္တီဆရာေတာ္္ ကဲ့သို႔ သူေတာ္ေကာင္းသာသနာ႔ ေခါင္းေဆာင္ကို အရင္ျပလိုပါတယ္။
လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီးဆိုလွ်င္ စာသင္သားသံဃာေတာ္ ၁၀၀ နီးပါးအတြက္ ေသာက္ေရသံုးေရကို သံဃာေတာ္မ်ားမသိေအာင္ ညအခါ ကိုယ္တိုင္ခပ္ျဖည့္ေတာ္မူ၏။ မံုရြာျမိဳ႔ ေက်ာင္းေပါင္း ၂၀ခန္႔တိုကိုလည္း တစ္ေန႔လွ်င္ေသာက္ေ၇အိုး ၂၀ခန္႔ကိုကိုယ္တိုင္ထမ္းပို႔ေတာ္မူပါတယ္။ ေရအလွဴခံေသာ သံဃာတို႔က မသင့္ေတာ္ေၾကာင္းေလွ်ာက္ေသာအခါ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားက ျပန္ေျပာၾကားသည္မွာ "တပည့္ေတာ္ရဲ့ ခႏၶာကိုယ္ဟာ ဘဝအဆက္ဆက္က သားက်ြန္၊ မယားကြ်န္၊ တဏွာကြ်န္ခံခဲရတာပါ၊ အခုဘဝမွာေတာ့ သာသနာ့ကြ်န္ခံပရေစ၊ ျပီးေတာ့ အခုခႏၶာကုိယ္ၾကီးကို တပည့္ေတာ္ အငွားႏြားလို႔ သေဘာထားပါတယ္။ သူမွ်ားႏြားကို ငွားထြန္ရတဲ့လယ္သမားဟာ ငွားခနဲ႔တန္ေအာင္ ႏြားကိုခိုင္းရပါတယ္။ တန္ေအာင္မခိုင္းတဲံလယ္သမားဟာ ငွားခေငြရွံဳးတာေပါ့၊ ဒီဥပမာအတိုင္းပဲ တပည့္ေတာ္တုိ႔ လူသားေတြဟာ ဒီလူ႔ဘဝ ခႏၶာကိုယ္ၾကီးကို  ေသမင္းဆီက ခဏငွားထားတာပါ။ ေသမင္းျပန္မေခၚခင္ ကုသိုလ္တရားေတြရေအာင္ တန္ေအာင္ခိုင္းရပါတယ္" လို႔ေျပာျပရွာပါတယ္။
တစ္ခါတြင္လည္း တစ္နိဳင္ငံလံုး ကာလဝမ္းေရာျဖစ္သျဖင့္ လူေတြအေတာ္မ်ားမ်ား ေသေၾကပါတယ္။ ထိုဝမ္းေရာဂါသည္ မံုရြာသို႔ကူးစက္လာရာ ျမိ႕သူ ျမိဳ႕သားေတာ္ေတာ္ ေသၾကပါတယ္။ လယ္တီေက်ာင္းအတြင္းသို႔ပါေ၇ာဂါကူးစက္လာရာ စာသင္ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ဝမ္းေရာ႕ါျဖင့္အိပ္ရာထဲလဲေတာ့၏၊ ဝမ္းေရာဂါသည္ အလြန္မင္းၾကမ္းရကာ ထိုကိုေတာ္ေလးသည္ အိပ္ရာထဲမွာ ပင္ဝမ္းသြားေသာ အဆင့္ျဖစ္ရျပီး ျမင္မေကာင္းေအာင္ျဖစ္ရျပီး အနံသက္သည္လဲဆိုးလွ၏၊ ထုိရဟန္းအား လယ္တီဆရာေတာ္မွ ျပဳစုေပးရန္ အစတြင္ အနံအသက္မ်ားေၾကာင့္ပ်ိဳ႕ခ်င္အန္ခ်င္ျဖစ္ေနရကာ ဤသို႔ျဖစ္ရပါမလားဟူ၍ မိမိကိုယ္မိမိဒီေလာက္ေတာင္ျဖစ္လွတာ ရံြအုန္းဟယ္ ရံြအုန္းဟယ္ဟုေျပာျပီး ထိုမစင္မ်ားကိုမိမိကိုယ္တြင္လိမ္းျပစ္ျပီး ပ်ိဳ႕အန္ခ်င္ေနတာ ေပ်ာက္သြားမွစတင္ျပိးထုိကိုေတာ္ေလးကို ျပဳစုေပးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရျပိး ေရလွဴျခင္းကိုလဲ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာေအာင္မပ်က္မကြက္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့၏၊ ကိေလသာကုန္ေအာင္က်င့္ထားျပိးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆရာေတာ္အေနျဖင့္ ယခုျပဳေသာ ပရဟိတကုသိုလ္ ေကာင္းက်ိဳးကိုယခုဘဝေရာ ေနာင္ဘဝမွာပါခံစား ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ဤကဲ့သို႔ အက်ိဳးကိုမခံစားရေတာ့မွန္းသိလွ်က္ႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳမ်ိဳးသည္ အေတာ္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္၊ သူေတာ္ေကာင္း ေခါင္းေဆာင္ဟု ေခၚသည္။
သူေတာ္ေကာင္း ေခါင္းေဆာင္ျပီးေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းကို ညႊန္ျပလိုပါသည္၊ က်ေနာ္တို႔ နိဳင္ငံရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းကို ေဖၚျပလိုပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွ တစ္ပါ အျခားမရွိဆိုသလို ေဖၚျပရန္အျခားသူ မရွိပါ။ နိဳင္ငံေတာ္အတြက္လုပ္ေဆာင္သြားျပိး သူ႔အတြက္ရယ္လို႔ ဘာဆိုဘာမွ်ယူအသြားရွာ။ သူေသဆံုးေသာအခါ သူပိုင္ပစၥည္းဆို၍ ဝတ္စံု တစ္စံုသာရွိသည္လို႔ ေမတၱာရွင္ (ေရႊျပည္သာ)ဆရာေတာ္ေရးသားေသာ သညာသိ ႏွင့္ ပညာသိစာအုပ္တြင္ ဖတ္ရပါသည္။ အမ်ားအက်ိဳးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အပင္ပန္းဆင္းရဲ့ခံျပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ပစၥကၡဘဝတြင္ခံစားရမည္းေကာင္းက်ိဳးကိုစြန္႔လႊတ္နိဳင္ျခင္းပင္ျဖစ္၏ သို႔ေသာ္သူ႔တြင္ အႏုသယ အေနျဖင့္ကိန္းေနသာ ေလာဘကိုပယ္သတ္ထားသူ မဟုတ္ေလရာသံသရာ(နာင္ဘဝ)တြင္ သူျပဳေသာ ေကာင္းမွဳကို မလြဲမေသြခံစားရေပမည္ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဟု ဆိုရမည္သာျဖစ္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုတာကို ရွင္းျပေနရန္ပင္လိုမည္နထင္၊ သူအတြက္ဘာမွလုပ္ေဆာင္မသြားေသာ သာဓကတို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အတၳဳပၸတိၱ စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ အထင္ကရျမင္ေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။
ဆက္လက္ျပီး ေခါင္းေဆာင္ည့ံဆိုတာ ကို ေဖၚျပရန္မွာ ယေန႔ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ ဦးသိန္းစိန္ ကိုခ်န္ထား၍ သင္မည္သူကိုလက္ညိွဳးထိုးလိုပါသလဲ အားလံုးသည္ ေခါင္းေဆာင္ညံ့ျဖစ္လိုေနသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ေခါင္းေဆာင္ည့ံ မ်ားသည္ အမ်ားအက်ိဳးကို မည္မွ်မင္သက္စြန္၍ၾကိဳးပန္းၾကေစကာမူ ေအာင္ျမင္သြားေသာအခါ ထိုၾကိဳးပန္းမွဳ၏ အသီးအပြင့္ကို မိမိ၏ ၾကိဳးပန္းခဲ့ရသည္ႏွင့္အညီျပန္လည္ခံစားလိုၾကသည္။ လက္ရွိဒီမိုကေရစိေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုမွာ ဒိအခ်က္ကိုရွင္းေအာင္ ေတြျမင္ေနရပါသည္။ အဝဇၨာႏွင့္ တဏွာအားၾကီးေသာ ပညာနည္းသူျပည္သူတို႔မျမင္ၾကေသာ္လဲ ကိေလသာပါးရွားသူ အမ်ားအက်ိဳးကုိၾကည့္သူ ျပည္သူမ်ားကေတာ့ ျမင္ေနၾကပါျပိ။ သမၼတ ျဖစ္ျခင္ေၾကာင္းကို ေရွာက္ေျပာေနသူ မည္မဆို ေခါင္းေဆာင္ ညံ့မ်ား ဆိုတာကို ျပည္သူေတြ ျမင္ေစျခင္းငွာ ဤ Post ကိုေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္ေနတာ ကိုယ္ရခ်င္ေနတာ ေလာဘ ဤေလာဘ ႏွင့္တက္လာမည္းေခါင္းေဆာင္သည္ ေနာင္လာမည့္ ေမာင္ပုလဲ ဒိုင္းဝန္ထက္ ကဲ့ ရန္သာရွိပါသည္။ က်ေနာ္သည္ နိဳင္ငံေရးကို အေလးထားသူ မဟုတ္ အဝဇၨာ ႏွင့္ တဏွာၾကီးေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား ျမင္သာေအာင္ေထာက္ျပသူျဖစ္သည္။Post a Comment