Thursday, August 8, 2013

ဒီပံုျပင္ကို ေျဖၾကည့္ ပါ


စၾကၤာဝဠာ အနႏၷ မွ သီလ ဝိသုဒၶိ အလင္း ဆိသို႔ ေပးပို႔ေသာ ပံုျပင္ေလးပါ၊ ဒီပံုျပင္ဟာ ဥာဏ္ပညာၾကီးရင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔ သာခံစားနားလည္ နိဳင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္လဲ ပုံျပင္ဟူေသာအေၾကာင့္းေၾကာင့္ လူတိုင္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကမည္မွာ အမွန္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီပံုျပင္ဟာ ဟိုးလြန္ခဲ့တဲ့ ေရတြက္ျခင္းငွာမရနိဳင္ေလာက္တဲ့ အသေခၤ် အသျခၤာေသာ ကမၻာ့ ကမၻာေပါင္း  မ်ားစြာထဲကစျပီးအေျခတည္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဤမည္ေသာကာလ ကို ဘုရားရွင္တို႔၏ အရာရာကိုသိနိဳင္ေသာ ဥာဏ္ျဖင့္ပင္လွ်င္ စဥ္းစားဆင္ခ်င္ျခင္း
မျပဳေသာကာလမွ ပင္စတင္တည္ရွိခဲ့ေသာ ပံုျပင္ျဖစ္ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္အေနျဖင့္ေျပာလိုသည္မွာ ဘုရားရွင္တို႔သည္ မရွိေသာအရာကို မသိျခင္းမွာ အျပစ္အဟုတ္သည္ကို နားလည္ထားရန္လိုပါသည္ ထို႔အျပင္ ဘုရားရွင္တို႔သည္ မလိုအပ္သည္ကို ဆင္ျခင္စဥ္းစား
 အခ်ိန္ျဖဳန္းေလ့မရွိသည္ကိုလဲ သိပါ) သီလ ဝိသုဒၶိ အလင္းသိေစျခင္းငွာ ေျပာျပရန္ ဤပံုျပင္ထဲတြင္ ရွင္ဘုရင္ၾကီးတစ္ပါးသည္ အလြန္အင္မတန္ အဆိပ္ျပင္းေသာ ေျမြၾကီး ေလးေကာင္ကို ေျမြးျမဴထားေလသည္ ထိုေျမြမ်ားကိုျပဳစုလုပ္ေၾကြးရန္ ေထာင္က်ေနေသာ
ခိုးသားတစ္ေယာက္ကို တာဝန္ေပးထားသည္။ အက်ဥ္းသားသည္ အဆိပ္ျပင္းေသာေျမြၾကီးမ်ား ျဖစ္သည္ကိုမသိ၍အားရ ဝမ္းသာျပဳစုလုပ္ေကြ်း၏။ ထိုသိုးျပဳစုလုပ္ေကြ်းေနသည္ မွာကာလၾကာျမင့္စြာရွိလာေလရာ သနားၾကင္နာတပ္ျပီး ဂရုဏာတရားၾကီးမားေသာ
နန္းတြင္းသား တစ္ဦးသည္ ထိုေျမြၾကီးမ်ား၏ အဆိပ္ျပင္းေၾကာင္းကို ထိုအက်ဥ္းသားအား ေျပာျပေလရာ အမွန္ကိုသိျမင္သြားျပီး ျပင္းစြာတုန္လွဳပ္ေၾကာက့္လန္႔ကာ ထိုေျမြေလးေကာင္ႏွစ္ေဝးရာသို႔ အတင္းထြက္ေျပးေလေတာ့၏ ထိုသို႔ထြက္ေျပးတာကို ရွင္ဘုရင္
ၾကီးသိေတာ္မူရာ ခ်က္ျခင္းပင္လူသတ္သမား ၅ ဦးႏွင့္ အတြင္းလူရံုတစ္ေယာက္ကို လိုက္လန္ဖန္းေစသည္။ ဤသို႔ထြက္ေျပးရာ လမ္းတြင္ ထိုအက်ဥ္းသား ေျပးရာလမ္းခရိးတြင္ ရြာပ်က္ၾကီးတစ္ခုသို႔ေရာက္ေလသည္ ထိုရြာပ်က္ၾကီးတြင္ အိမ္ ၆ လံုးသာရွိေလသည္
ထိုအပ္ ၆လံုးမွာ စားစရာေလးမ်ားရွေဖြေနစဥ္မွာပင္ ထိုရြာသို႔ေန႔စဥ္ဝင္ေရာက္ေႏွာက္ရွက္ဖ်က္ဆီးေနေသာ ဓားျပၾကီး ၆ေယာက္ကို ေတြျပန္သျဖစ္ အသက္လုထြက္ေျပးရျပန္ေလသည္။ ထိုအက်ဥ္းသားသည္ မနားမေနေျပး လႊားရေလကာ အလြန္မင္း
ပင္ပန္းလွေျခ၏ သို႔ေသာ္လည္း လူသတ္သမား ၅ ဦး အတြင္းလူရံုတစ္ေယာက္ ႏွင့္ ဓားျပၾကီး ၆ ဦး တို႔ေဘးမွာေျပးလႊားရင္ ျမစ္ကန္းတစ္ခုဆီသို႔ေရာက္လာ၏ အက်ဥ္းသားသည္ လည္းေနာက္ဆံုးလြပ္ေျမာက္ရာလမ္းသည္ ဤမည္ေသာတိုင္းနိဳင္ငံ၏
ဟိုဘက္ကန္းကို ေရာက္မွလြပ္ေတာ့မည္ကိုသိရွိရေလကာ ဟုိဘက္ကမ္းသို႔ကူးရန္ နည္းလမ္းကိုစဥ္းရာ အနီးနားမွရလြယ္ေသာဝါးကိုေဖာင္ဖြဲနိဳင္မွျဖစ္မည္ကိုျမင္ေလ၏ လူသတ္သမား ၅ ဦး အတြင္းလူရံုတစ္ေယာက္ ႏွင့္ ဓားျပၾကီး ၆ ဦး တို႔ေရာက္မလာခင္
ဝါးေဖါင္ျပဳလုပ္ေလရာ ရွစ္လံုးဝါးျဖစ္သာ ေဖါင္ျပဳလုပ္နိဳင္ေလ၏ ထိုရွစ္လံုးေသာဝါးေဖါင္ျဖစ္ပင္ ထိုျမစ္ကိုျဖတ္ကူးလြပ္ေျမာက္သြားေလေတာ့သည္။ ဟိုဘက္ကန္းမွ နယ္ေျပသည္ ဤရွင္ဘုရင္၏အာဏာစက္တည္ေသာနယ္ေျမမဟုတ္ရေလကာ
လူသတ္သမား ၅ ဦး အတြင္းလူရံုတစ္ေယာက္ ႏွင့္ ဓားျပၾကီး ၆ ဦး တို႔ရန္မွအရွင္းကင္းေဝး၍ လြပ္ျငိမ္းျခင္းအတျဖစ္ေလေတာ့သည္။ ကဲ Facebook မွာ သီလ ဝိသုဒၶိ အလင္း ကိုခံထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ကြ်န္ေတာ္ေမးလိုသည္ မ်ားကိုေျဖပါ။ သီလ ဝိသုဒၶိ အလင္း ရယ္မွ
မဟုတ္ပါဘူး ဤ Post ကိုဖတ္ရေသာ မည္သူမဆို ရဲဝင့္စြာ ေျဖဆိုနိဳင္ပါသည္ ဆုေၾကးေငြမရွိပါ။
၁။ ရွင္ဘုရင္သည္ မည္သူနည္?
၂။ ေျမြၾကီးေလး ေကာင္အေၾကာင္း ကိုသိပါသလား?
၃။ အက်ဥ္းသားသည္ မည္သူနည္း?
၄။ ေစတာေကာင္းေသာ နန္းတြင္းသားသည္ မည္သူျဖစ္သနည္း?
၅။ လူသတ္သမား ၅ ဦးဟာ ဘယ္သူေတြလဲ?
၆။ အတြင္းလူရံု တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို ေျဖပါ?
၇။ ဓားျပ ၆ ေယာက္ရဲ့ နာမည္ကို စဥ္းစား လို႔ရနိဳင္ရင္ ေျဖပါ?
၈။ သူစီးသြားေသာ ေဖါင္သည္ မည္သည့္ေဖါင္ အမ်ိဳးစား  နည္း?
၉။ သူေရာက္သြားတဲ့ တစ္ဖက္ကမ္းက နိဳင္ငံ ရဲ့အမည္ကို ေျဖပါ?
မွတ္ခ်က္။    ။ ေမတၱာရွင္ (ေရႊျပည္သာ) ဆ၇ာေတာ္မွ စာသား အခ်ိဳ႕ကို မွီျငမ္းထားပါသည္။

ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုထားသူ Miracle Rose ႏွင့္ nnt peace ႏွစ္ဦးကို အထူးေလးစားပါတယ္ မွားေနေသာအေျဖမ်ားကို အီးေမးႏွင့္ Hangouts မ်ားမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးထားပါဆယ္။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်မ္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။
Post a Comment