Monday, September 16, 2013

Hanmyo Mon ေရးျပီး Facebook မွာတင္ထားတာေလးပါ Facebook မသံုးသူမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ မွ်ေဝတာပါသာသနာ ေတာ္ႏွစ္ ၃၈၁ ခုႏွစ္ခန္႕ က ဒုဌဂါမဏိ မင္းႀကီးသည္ ဗုဒၶသာသနာ ေတာ္ကို ဖ်က္ဆီး ေနႀက ေသာ ေႀကးကုလားမင္းေပါင္း ၃၂ ဦး ေနာက္လိုက္ ကုလာစစ္သည္ေပါင္း ၂၁၈၇၀၀ ေက်ာ္တို႕ကို တိုက္ပြဲႀကီး ၂၉ ႀကိမ္ ဆင္ႏႊဲၿပီး ၂ႏွစ္ ေက်ာ္ႀကာေအာင္ ႏွိမ္နင္းခဲ႕ရသည္။ သာသနာ႕ ရန္သူ့မ်ား ရွင္းလင္းျပီး ျဖစ္ေသာ္လဲ ဒုဌဂါမဏိ မင္းႀကီးသည္ မင္းစည္းစိမ္ကို ခ်မ္းသာစြာ မခံစား နိုင္ပဲ မအိပ္နိုင္ မစာ နိုင္ျဖစ္ကာ စ္တ္ဆင္းရဲ ေန ေလသည္။

အ ေႀကာင္းကား ကုလားမ်ားကို သန္းႏွင့္ခ်ီ ၍သက္ခဲ႕ေသာ အကသိုလ္ မ်ားကို ေတြးမိ ေန ေသာေႀကာင့္ပါတည္း ။ထိုအခါ ပီယဂၤု က်ြန္းတြင္ သီတင္းသံုး ေန ေသာ ရဟႏၲာ ၈ ပါး ႀကြ လာျပီးလွ်င္
သဂၢမဂၢႏၲ ရာေယာစ
နတၴိေတ ေတန ကမၼဳနာ
ဒီယၯ မနုဇာ ေဝတၲ
ဃာတီတာ မႏုဇာဓိပ ။
ဒကာေတာ္မင္းႀကီး ေႀကးကုလားတို႕ကို သက္ခဲ႕ေသာ အကုသိုလ္ သည္ သင္ မင္းႀကီးအား နက္ျပည္ မ ေရာက္ေအာင္ မဂ္ဖို မရ ေအာင္ မတားဆီး နိုင္ ပါ။ ေသသူ လူ ၂ သိန္းေက်ာ္ တို႕တြင္ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တျခမ္းသာ သက္မိရာ ေရာက္ေပ၏ ။
သရ ေဏသုဌိေတာ ဧေကာ
ပဥၥသီေလပိ စာပ ေရာ ။
မိစၧာဒိဌိစ ဒုႆီလာ
ေသသာ ပသုသမာ မတာ ။
အဘယ့္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ သရဏဂံု သံုးပါးတည္သူ ၁ ေယာက္ ပါသြားေသာေႀကာင့္ လူတျခမ္းကိုသာ သက္ ရာေရာက္သည္။ သရဏဂံု သံုးပါး ႏွင့္ ငါးပါးသီလ နွစ္မ်ိဳးလံုး ျပည့္စံုသူ ၁ေယာက္ ပါသြား ေသာေႀကာင့္ လူတစ္ေယာက္ကို သက္ ရာေရာက္ သည္။ ထို ၂ ဦးမွတပါး ႀကြင္းေသာလူတို႕ သည္ကား အယူမွားသည့္ မိစၧာ ဒိဌိမ်ား သီလမရွိေသာ ဒုႆီလ မ်ားၿဖစ္ေသာေႀကာင့္ တိရစၧာန္ အဆင့္မွ်သာ ၿဖစ္သည္။ ေလာကအား ေကာင္းက်ိဳးမၿပဳ ရံုသာ မဟုတ္ ေလာကအား ဖ်က္ဆီးေနသူ မိစၧာ ဒိဌိမ်ား ၿဖစ္ေသာေႀကာင့္ တိရိစၧာန္ မ်ားအား သက္မိေသာ သာမန္ အကုသိုလ္ သာ ရ၏ ။ ထိုသို႕ ေျဖရွင္း ေပးလိုက္ေသာေႀကာင့္ ယံုမွား သံသယ ႏွင့္ ကုကၠဳစၥ မ်ား ရွင္းသြားကာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာစြာ ျဖင့္ သာသနာ ျပဳသြားခဲ႕ပါသည္။ သက္တန္းေစ့၍ ေသလြန္ေသာ အခါ အရိေမ ေတၲယ ဘုရားေလာင္း နက္သား ရွိသည့္ တုသိတာ နက္ဘံုသို႕ ေရာက္ခဲ႕ ရသည္။ (မဟာဝင္ က်မ္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ )
ဤသာဓက ကို ႀကည့္လွ်င္ ရက္စက္ႀကမ္းႀကဳပ္၍ ေလာကအား ဖ်က္ဆီးေနသူ အယူမွား မိစာၦဒိဌိ တို႕အား သက္လွ်င္ ငရဲ မလား ဟု ဆိုခ်င္ သည္။ ရ ေသာ အကုသိုလ္ အ ေသးဖြဲအား ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈမ်ား လုပ္၍ ေထနိုင္၏ ။
ထို႕ေႀကာင့္ ဘယ္အရာမွ မ ေႀကာက္ မရြံ႕ ေနာက္ မတြန္႕ ေလႏွင့္ ။
Photo: ဗုဒၶဘာသာ ဝင္ တို႕ သိေစရန္ 

ကဲအိပ္ခါနီးေလ ေျမွာက္ေပးလိုက္အုံးမယ္ေနာ္ အဲေယာင္လို တင္ျပတာေနာ္ -----


သာသနာ ေတာ္ႏွစ္ ၃၈၁ ခုႏွစ္ခန္႕ က ဒုဌဂါမဏိ မင္းႀကီးသည္ ဗုဒၶသာသနာ ေတာ္ကို ဖ်က္ဆီး ေနႀက ေသာ ေႀကးကုလားမင္းေပါင္း ၃၂ ဦး ေနာက္လိုက္ ကုလာစစ္သည္ေပါင္း ၂၁၈၇၀၀ ေက်ာ္တို႕ကို တိုက္ပြဲႀကီး ၂၉ ႀကိမ္ ဆင္ႏႊဲၿပီး ၂ႏွစ္ ေက်ာ္ႀကာေအာင္ ႏွိမ္နင္းခဲ႕ရသည္။ သာသနာ႕ ရန္သူ့မ်ား ရွင္းလင္းျပီး ျဖစ္ေသာ္လဲ ဒုဌဂါမဏိ မင္းႀကီးသည္ မင္းစည္းစိမ္ကို ခ်မ္းသာစြာ မခံစား နိုင္ပဲ မအိပ္နိုင္ မစာ နိုင္ျဖစ္ကာ စ္တ္ဆင္းရဲ ေန ေလသည္။
အ ေႀကာင္းကား ကုလားမ်ားကို သန္းႏွင့္ခ်ီ ၍သက္ခဲ႕ေသာ အကသိုလ္ မ်ားကို ေတြးမိ ေန ေသာေႀကာင့္ပါတည္း ။ထိုအခါ ပီယဂၤု က်ြန္းတြင္ သီတင္းသံုး ေန ေသာ ရဟႏၲာ ၈ ပါး ႀကြ လာျပီးလွ်င္
သဂၢမဂၢႏၲ ရာေယာစ
နတၴိေတ ေတန ကမၼဳနာ
ဒီယၯ မနုဇာ ေဝတၲ
ဃာတီတာ မႏုဇာဓိပ ။
ဒကာေတာ္မင္းႀကီး ေႀကးကုလားတို႕ကို သက္ခဲ႕ေသာ အကုသိုလ္ သည္ သင္ မင္းႀကီးအား နက္ျပည္ မ ေရာက္ေအာင္ မဂ္ဖို မရ ေအာင္ မတားဆီး နိုင္ ပါ။ ေသသူ လူ ၂ သိန္းေက်ာ္ တို႕တြင္ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တျခမ္းသာ သက္မိရာ ေရာက္ေပ၏ ။
သရ ေဏသုဌိေတာ ဧေကာ
ပဥၥသီေလပိ စာပ ေရာ ။
မိစၧာဒိဌိစ ဒုႆီလာ
ေသသာ ပသုသမာ မတာ ။
အဘယ့္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ သရဏဂံု သံုးပါးတည္သူ ၁ ေယာက္ ပါသြားေသာေႀကာင့္ လူတျခမ္းကိုသာ သက္ ရာေရာက္သည္။ သရဏဂံု သံုးပါး ႏွင့္ ငါးပါးသီလ နွစ္မ်ိဳးလံုး ျပည့္စံုသူ ၁ေယာက္ ပါသြား ေသာေႀကာင့္ လူတစ္ေယာက္ကို သက္ ရာေရာက္ သည္။ ထို ၂ ဦးမွတပါး ႀကြင္းေသာလူတို႕ သည္ကား အယူမွားသည့္ မိစၧာ ဒိဌိမ်ား သီလမရွိေသာ ဒုႆီလ မ်ားၿဖစ္ေသာေႀကာင့္ တိရစၧာန္ အဆင့္မွ်သာ ၿဖစ္သည္။ ေလာကအား ေကာင္းက်ိဳးမၿပဳ ရံုသာ မဟုတ္ ေလာကအား ဖ်က္ဆီးေနသူ မိစၧာ ဒိဌိမ်ား ၿဖစ္ေသာေႀကာင့္ တိရိစၧာန္ မ်ားအား သက္မိေသာ သာမန္ အကုသိုလ္ သာ ရ၏  ။ ထိုသို႕ ေျဖရွင္း ေပးလိုက္ေသာေႀကာင့္ ယံုမွား သံသယ ႏွင့္ ကုကၠဳစၥ မ်ား ရွင္းသြားကာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာစြာ ျဖင့္ သာသနာ ျပဳသြားခဲ႕ပါသည္။ သက္တန္းေစ့၍ ေသလြန္ေသာ အခါ အရိေမ ေတၲယ ဘုရားေလာင္း နက္သား ရွိသည့္ တုသိတာ နက္ဘံုသို႕ ေရာက္ခဲ႕ ရသည္။ (မဟာဝင္ က်မ္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ )
ဤသာဓက ကို ႀကည့္လွ်င္ ရက္စက္ႀကမ္းႀကဳပ္၍ ေလာကအား ဖ်က္ဆီးေနသူ အယူမွား မိစာၦဒိဌိ တို႕အား သက္လွ်င္ ငရဲ မလား ဟု ဆိုခ်င္ သည္။ ရ ေသာ အကုသိုလ္ အ ေသးဖြဲအား ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈမ်ား လုပ္၍ ေထနိုင္၏ ။
ထို႕ေႀကာင့္ ဘယ္အရာမွ မ ေႀကာက္ မရြံ႕ ေနာက္ မတြန္႕ ေလႏွင့္ ။
Post a Comment